Friday, November 19, 2010

CADANGAN AWAL PENEMPATAN LATIHAN MENGAJAR 2011

Sila semak cadangan awal penempatan pelajar di sekolah-sekolah untuk Latihan Mengajar & Praktikum. Cadangan awal ini hanya sah selepas mendapat persetujuan rasmi daripada pihak sekolah berkenaan. Pelajar TIDAK dibenarkan membuat permohonan untuk menukar sekolah. Penempatan ini dibuat selepas mengambil kira bilangan kelas mengikut mata pelajaran sekolah dan pengkhususan major dan minor pelajar.
Maklumat ini juga ditampal di papan kenyataan PPIP.

Senarai Penempatan Pendidikan Khas
Senarai Penempatan Pendidikan (Sains/Sastera/TESOL)

Dr. Mohammad Zohir b. Ahmad @Shaari
Pengerusi Rancangan Latihan Mengajar & Praktikum
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan