Monday, February 18, 2013

[PERHATIAN DAN TAHNIAH]

Assalamualaikum dan Salam sejahtera kepada semua pelajar yang sedang menjalani Latihan Mengajar bagi sidang 2012/2013.

Berikut merupakan SENARAI NAMA PENYELIA bagi setiap sekolah mengikut zon.

SENARAI NAMA PENYELIA LATIHAN MENGAJAR 2012/2013.

Yang menjalankan tugas,

Dr Jalil bin Ali,
Penyelaras Latihan Mengajar PPIP,
Sidang akademik 2013/2013.