Saturday, December 24, 2011

[PENGUMUMAN] SENARAI PENEMPATAN LATIHAN MENGAJAR (BARU)

Perhatian kepada semua pelajar tahun akhir dan bakal mengikuti latihan mengajar (LM), sila embil perhatian berkenaan senarai penempatan LM baru ini:

Senarai Penempatan LM Baru

Terima kasih.


Dr. Mohammad Zohir b. Ahmad @Shaari

Pengerusi Rancangan Latihan Mengajar & Praktikum
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan