Friday, December 2, 2011

[PERHATIAN] SENARAI PENEMPATAN SEKOLAH

Kepada:

Semua Pelajar Yang Akan Menjalani Latihan Mengajar/Praktikum

(Pada Semester II, Sidang Akademik 2011/2012)

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan


SENARAI PENEMPATAN SEKOLAH


Sila semak senarai nama saudara/i, sekiranya terdapat kesalahan/tertinggal nama, sila buat pembetulan/catat nama atas senarai tersebut atau maklum kepada Cik Rusnani Bakar, Pejabat Am Prasiswazah, sebelum 05 Disember 2011.


Senarai Guru Pelatih dan Opsyen Mata Pelajaran


Terima kasih.


Dr. Mohammad Zohir b. Ahmad @Shaari

Pengerusi Rancangan Latihan Mengajar & Praktikum
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan