Monday, January 11, 2010

PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN

Berikut adalah penjelasan tentang penulisan Rancangan Pengajaran dalam buku RP:

1. Format penulisan RP adalah seperti dalam Panduan Menulis RP yang disediakan dalam blog ini.
2. RP perlu ditulis dengan terperinci, meliputi banyak perkara seperti Tajuk, Objektif, Langkah, dsb.
3. Kebanyakan RP ditulis lebih daripada satu muka surat.
4. Dalam Buku RP (RM16), muka surat kosong disediakan bagi anda menulis mengikut format yang berbagai.
5. Dalam Buku RP (RM25), format yang disediakan terdiri daripada kotak-kotak kecil untuk menulis Rekod Mengajar, bukan Rancangan Mengajar. Jadi, anda tidak boleh menulis RP dalam kotak-kotak tu.
6. Oleh kerana anda telah membeli buku RM25 tersebut, saya cadangkan anda taip komputer dan tampal dalam buku tersebut.